Školní jídelna

STRAVNÉ

Celodenní3-6 leté45,- Kč
 7 leté48,- Kč
Bez svačin3-6 leté35,- Kč
 7 leté37,- Kč


DOBA VÝDEJE

Svačinka8:30 h
Oběd11:30 -12:00 h
Odpolední svačinka14:30 h

V kuchyni je vyvěšen seznam rizikových potravin.
Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

Poplatky za stravné
Poplatky za stravné se hradí převodem na účet 181827807/0300 a to do 15 dne následujícího měsíce (platí se zpětně za měsíc, který právě skončil).

Odhlašování stravy
  • osobně nebo telefonicky 721 853 419, 605 736 419 (sms), emailem
  • den předem do 13:00 hodin
  • v pondělí je možné odhlásit stravu do 7:00 hodin
  • bez odhlášení v první den nemoci máte možnost si oběd vyzvednout do jídlonosičů (v době od 11:00 – do 11:15 hodin)

Školní jídelna


Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

  • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
  • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků
  • je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem... - vitamínový nápoj s jódem
  • po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv diabetického problému (potravinové alergie, bezlepková dieta …). Při tom se řídí pokyny nutričního terapeuta nebo lékaře se specializovanou způsobilostí nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí, který provádí výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování